Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce Konferencja

Przypominamy o konferencji, która w dniach 11 i 12 grudnia br. odbędzie się w Warszawie, z udziałem pełnomocniczki rządu ds. MSP, Andżeliki Możdżanowskiej. Spotkanie będzie połączone z warsztatami dla przedsiębiorców.

Uczestnicy poznają aktualną ofertę wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy, współfinansowaną ze środków UE. Będą mieli także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami z instytucji udzielających wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.
Organizatorami wydarzenia są:: Ministerstwo Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.
LINK