Finansujemy MSP. Konferencja i warsztaty w Warszawie

Ministerstwo Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Partnerzy zapraszają na konferencję i warsztaty dla biznesu pt. „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce”, które odbędą się w dn. 11-12 grudnia w Warszawie. W pierwszym dniu przewidziana jest konferencja w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Natomiast w drugim dniu odbędą się warsztaty, ale w Centrum Bankowo – Finansowym w Warszawie.

Podczas konferencji uczestnicy poznają aktualną ofertę wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy, w ramach dostępnych narzędzi programów publicznych, w tym przede wszystkim współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską. W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami z instytucji udzielających wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Rejestracja: LINK
llub: e-mail: programy@zbp.pl , tel. 22 696 64 95.