Fach w rękach. Konferencja z udziałem minister edukacji narodowej

Fach w rękach. Rola samorządu gospodarczego w kształceniu zawodowym, to tytuł konferencji  organizowanej w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”, która 12 marca odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W konferencji wzięła udział Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji.

Tematyka związana była z zagadnieniami dotyczącymi współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocją edukacji zawodowej, poprzez m. in. gry terenowe i internetowe. Szczególną uwagę poświęcono zaangażowaniu samorządu gospodarczego w rozwój kształcenia zawodowego oraz konkursom zawodowym jako elementowi systemu edukacji. Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Tomasz Wika mówił  o zmianach w systemie kształcenia zawodowego zainicjowanych przez rzemiosło.

Z dużym zainteresowaniem odebrany został panel dyskusyjny z udziałem minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. -Zmiana mentalności społeczeństwa to raz, dwa to zmiana polityki rządu wobec oświaty zawodowej, którą często dławią i hamują: biurokracja, nadmierny fiskalizm i wszechobecne przekonanie także wśród urzędników niemal wszystkich szczebli, że oświata zawodowa to …coś gorszego – powiedziała minister edukacji. Dobrze, że zaczyna się coś zmieniać w świadomości gimnazjalistów i ich rodziców – po raz pierwszy od dawna znacząco spadła liczba uczniów kontynuujących naukę w liceach. Zaczyna się dobra moda na zdobycie kwalifikacji zawodowych na znacznie wcześniejszym etapie nauki – dodała.

 Minister podkreślała znaczącą rolę rzemiosła w inicjowaniu zmian w systemie oświaty, tym bardziej, że szkolnictwo zawodowe leży w polu zainteresowania wielu resortów. Joanna Kluzik-Rostkowska przypomniała, że w nowej perspektywie finansowej UE są pieniądze dedykowane szkolnictwu zawodowemu. – Marszałkowie województw mają w sumie na ten cel 900 mln euro. W budżecie MEN mamy kolejne 124 mln euro.- – Pracujemy nad kształceniem dualnym. Współpracujemy ze strefami ekonomicznymi. Mamy propozycje od rzemiosła, ale musimy ją poszerzyć i spojrzeć szerzej na kształcenie dualne nie tylko w rzemiośle – przypomniała szefowa MEN.

Konferencję podsumował prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik, który wrócił właśnie z posiedzenia Grupy Wyszehradzkiej. Odpowiadamy jako rzemiosło za bardzo znaczący sektor gospodarki  przygotowujemy przyszłe kadry, a   to także przejaw naszej społecznej odpowiedzialności – powiedział Jerzy Bartnik. Pozostali członkowie grupy powinni brać z nas przykład, ponieważ jesteśmy lepiej przygotowani do funkcjonowania na wolnym rynku i promowania przedsiębiorczych postaw. Dlaczego nasi sąsiedzi są za nami daleko w tyle?  My mamy wdrożony od dziesięcioleci system dualny. Oni nauki łączonej z praktyką w zakładzie pracy muszą się dopiero uczyć. Musimy tylko ten system  udoskonalić,  a nie jak inni,  budować od podstaw.

Organizatorem konferencji była  Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z posłem na Sejm Jackiem Tomczakiem, Polską Izbą Przemysłowo – Handlową Budownictwa oraz Stowarzyszeniem Parkieciarze Polscy.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Więcej: LINK