Elektronizacja zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Szkolenie w Warszawie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji projektu SESAM, zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconym elektronizacji zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Szkolenie odbędzie się 25 czerwca br. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Podstawowym celem projektu jest promocja zamówień UE wśród przedsiębiorców,

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z aktualnymi regulacjami dotyczącymi elektronizacji zamówień publicznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prelegenci  powiedzą, jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji elektronicznej, które będą obowiązywać od 18 października 2018 r. oraz jak niniejsze zasady funkcjonują w UE. Omówione zostaną zagadnienia dot. form elektronicznych w PZP, podpisu kwalifikowanego i projektu platformy e-Zamówienia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formularz_25.06.2018_zmienione (1)

Program: https://mzp.parp.gov.pl/attachments/article/279/Program_25.06.2018.pdf