Elektroniczny Punkt Kontaktowy dla pakietu e-procedur transportowych

Elektroniczny Punkt Kontaktowy prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki umożliwi przedsiębiorcom wykonanie wielu procedur realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wszystkich tych czynności można dokonać online.

Do elektronicznej realizacji procedur wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.

Na stronie ePK dostępne są ponadto interaktywne poradniki, w których opisano działania, jakie należy podjąć, aby założyć działalność gospodarczą o wybranym profilu lub przeprowadzić dana procedurę administracyjną. Pytanie dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej można kierować do konsultantów Centrum Pomocy ePK.
Więcej: LINK