Eksperci: Bat na zatory płatnicze to niezły pomysł, lecz ma luki

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” przeczytamy artykuł na temat luk w projektowanych przepisach dotyczących likwidowania zatorów płatniczych w firmach.

Ustawa zaznacza, że przekroczenie maksymalnego, 60-dniowego terminu zapłaty za usługę lub produkt powoduje naliczanie karnych odsetek. Dodatkowo wierzyciel ma otrzymać 40 euro z tytułu kosztów poniesionych w związku ze ściąganiem należności.

Ustawa jednak pozostawia furtkę, że można odstąpić od ustawowego terminu zapłaty, jeśli strony tak postanowią. Zdaniem ekspertów, taki zapis niweczy całą koncepcję, nie chroniąc tym samym dostawców o słabszej pozycji rynkowej niż odbiorcy ich towarów i usług

Więcej: gazetaprawna.pl
14.02.2013
Piotr Pieńkosz