E-składka to proste płatności

Jeszcze raz uczulamy naszych rzemieślników na zmieniające się od 1 stycznia 2018 roku zasady wpłat wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba wiedzieć, że bez względu na okres, którego dotyczą – trzeba będzie je wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.
Od stycznia  przedsiębiorca (płatnik składek) jednym przelewem opłaci składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe); ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy; Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i  Fundusz Emerytur Pomostowych. Indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) nadaje płatnikowi ZUS. Płatnik może też w każdej chwili sprawdzić swój numer rachunku składkowego w wyszukiwarce na stronie internetowej www.eskladka.pl.

Uwaga! Płatnik, który nie będzie znał swojego numeru rachunku w ZUS, nie będzie mógł opłacić składek. Przedsiębiorca musi tez wiedzieć, że w przypadku długu składkowego, wpłata pokryje najstarszą należność. Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu pod warunkiem, że opłaca składki w terminie i w pełnej wysokości. W 2018 roku nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne bez uregulowania zaległości, aby skorzystać np. ze świadczeń chorobowych. Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Jeśli wpłata będzie zbyt niska,

przedsiębiorca nie opłaci bieżących składek. Nie będzie więc podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dlatego ważne jest, aby jeszcze w tym roku, ci przedsiębiorcy, którzy nie sąhttp://poir.parp.gov.pl/archiwum-wiadomosci/konkurs-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-tylko-do-28-grudnia-br spłacić zadłużenia,, a chcą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, powinien skorzystać z możliwości zawarcia układu ratalnego. 
Więcej: LINK