Dziennik Gazeta Prawna: Ubezpieczenie zablokuje zatrudnianie studentów

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” powraca temat proponowanego przez związki zawodowe  oskładkowania zarówno umów o dzieło, jak i umów-zleceń. Tym razem problem dotyczy uczniów i studentów. – To zamknie młodym ludziom drogę do nauki zawodu – powiedział w dzienniku prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

Jeśli w umowach cywilno-prawnych ze studentami i uczniami zostanie wprowadzona składka wypadkowa, to ze względu na zwiększenie kosztów pracy, pracodawcy będę musieli zrezygnować z ich zatrudnienia. Będzie to wielka strata dla sektora MŚP,, która spowoduje także wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych.

Wprowadzenie nowych obciążeń nie podoba się także rządowi. MPiPS przypomina, że obecnie nie trzeba płacić składek od umów-zleceń zawartych z uczniami i ze studentami do czasu ukończenia przez nich 26. roku życia. Nie ma także uzasadnienia, aby rozszerzenie obowiązku zapłaty dotyczyło wyłącznie składek wypadkowych i chorobowych. Tym bardziej że przepisy łączą je z ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Więcej: gazetaprawna.pl
22.03.2013
Bożena Wiktorowska
LINK