Dziennik Gazeta Prawna: Specyfika zawodu i przepisy utrudniają elastyczne zatrudnienie

„Według pracodawców głównymi barierami w dostosowaniu organizacji pracy do potrzeb przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim osób są rodzaj wykonywanych obowiązków oraz sprzeciw samych pracowników. Znacznym problemem są jednak także ograniczenia zawarte w kodeksie pracy” – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Artykuł powstał w ramach projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”. Czytamy w nim o podejściu pracodawców do elastycznego zatrudnienia i szkoleń, oraz barier, które napotykają przedsiębiorcy przy wprowadzaniu elementów idei flexicurity w swoich firmach.

„Stosowanie elastycznego zatrudnienia lub organizacji pracy zależy przede wszystkim od profilu działalności i podejścia samego pracodawcy. Te dwa elementy da się połączyć” – mówi Jerzy Paja, przedsiębiorca z Rudy Śląskiej.

Na pytanie o bariery Zenon Lange, przedsiębiorca z Białegostoku odpowiada: „Na pewno jest zbyt wiele biurokratycznych obowiązków związanych z wdrażaniem elastycznej organizacji pracy. Utrudnieniem są np. przepisy o dobie pracowniczej, które ograniczają możliwość korzystania z ruchomego czasu pracy. Kiedy jest to jednak możliwe, zawsze staramy się pójść na rękę pracownikom i uwzględnić ich propozycje w organizacji pracy.”

Jednak część przedsiębiorców nie może sobie poradzić z przeciwnościami, jakie pojawiają się przy wprowadzaniu elastycznych form pracy, czy też szkoleń pracowniczych. Czasami rezygnują więc  z rozwiązań, które mógłby podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Zapraszamy do lektury artykułu: LINK

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
23.04.2012
Łukasz Guza