Dziennik Gazeta Prawna: Rodzimych biznesmenów droga przez mękę

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”  sondaż przeprowadzony przez Tax Care i Idea Bank na potrzeby akcji „Biznes bez barier”. W jej ramach dziennik zachęcał przedsiębiorców do dzielenia się opiniami na temat problemów, z jakim na co dzień stykają się w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Okazuje się, że najbardziej uciążliwą barierą są pozapłacowe koszty pracy: składka na ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenie rentowe, wypadkowe, koszty utrzymania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dla dopiero wchodzących na rynek przedsiębiorstw największy problem, to dostęp do źródeł finansowania. Podobnie dla tych, którzy dopiero planują założyć firmę. Właśnie w mikro firmy uderza również najsilniej kwestia zatorów płatniczych połączone z trudnymi do zinterpretowania przepisami prawa podatkowego.

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
05.11.2012
Jacek Uryniuk