Dziennik Gazeta Prawna: Młodzi mogą zyskać zawód w branżach niszowych

„Dziennik Gazeta Prawna”  informuje o propozycji, jaką Związek Rzemiosła Polskiego wystosował do Ministerstwa Pracy w sprawie stworzenia nowych rozwiązania, które mają wspierać aktywizację zawodową osób między  18 a 25 rokiem życia. Jak podkreślił w wypowiedzi dla dziennika Andrzej Stępnikowski, ekspert ZRP, dzięki temu wspierane byłoby kształcenie w zawodach niszowych oraz takich które nie mogą być objęte szkolnictwem zawodowym.

Związek wystosował do MPiPS pismo w którym przedstawia projekt  „Przygotowanie zawodowe osób młodych”. Powinien on zostać wpisany do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Takie rozwiązanie stanowiłoby nowy instrument stosowany przez urzędy pracy i adresowany do bezrobotnych, a zwłaszcza do absolwentów liceów oraz szkół wyższych, którzy nie mogą znaleźć etatu po zakończeniu nauki i chcą się przekwalifikować.

– Szkolnictwo zawodowe oferuje naukę w zakresie około 70 spośród 116 zawodów rzemieślniczych. Istnieje więc luka w kształceniu, której nie zapełnia istniejący obecnie instrument przekwalifikowania, czyli oferowane przez pośredniaki przygotowanie zawodowe dorosłych – powiedział Andrzej Stępnikowski.

Nowe narzędzia mają w założeniu wspierać również dualny system kształcenia zawodowego.
– Badania wskazują, że to skuteczne rozwiązanie problemu bezrobocia młodych – stwierdził ekspert ZRP.

Więcej: gazetaprawna.pl
23.07.2012
Karolina Topolska
LINK