Dziennik Gazeta Prawna: Celem migracji wewnątrz Unii nie są zasiłki, lecz praca

Pracownicy w całej Unii Europejskiej są wyjątkowo mobilni. Wbrew sygnalizowanemu często problemowi imigracji zasiłkowej, większość przemieszczających się po krajach UE osób decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia.

Okazuje się, że jedynie 1 proc. imigrantów ze Wspólnoty to nieaktywni zawodowo. Raport – sporządzony przez firmę konsultingową ICF–GHK i przedstawiony poniedziałek – jest odpowiedzią na wezwania Austrii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii do zaostrzenia przepisów, tak by ograniczyć zjawisko turystyki zasiłkowej, czyli przenoszenia się do krajów oferujących wyższy poziom świadczeń socjalnych bez podejmowania w nich pracy.

Okazuje się jednak, że większość obywateli UE podróżuje nie za zasiłkiem, a za pracą. Co prawda w ciągu ostatnich 10 lat liczba nieaktywnych zawodowo wewnątrzunijnych imigrantów zwiększyła się zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i procentowo (z 0,7 proc. w 2003 r. do 1 proc. w 2012 r.), ale i tak ten wzrost był mniejszy niż całkowity wzrost migracji między państwami członkowskimi.

Nawet w tej niewielkiej grupie, która pozostaje bez zatrudnienia znajdują się głównie emeryci, studenci, a przede wszystkim osoby szukające pracy (aż 71 proc.)

Więcej:gazetaprawna.pl
16.10.2013
Bartłomiej Niedziński