Działania 2.2 POWER „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwo tylko do 31 paź

Jeszcze do 31 października można składać wnioski na dofinansowanie projektu doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP, w ramach Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/ strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/ strategii rozwoju.
Wniosek należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie do 31 października do godz. 16:00:00.

Wnioskodawcami mogą być m.in. podmioty, które są:
•     reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społeczneg;
•    organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;
•    organizacją samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
Więcej: LINK