Dz. Gazeta Prawna: Będą wyższe stawki dla karty podatkowej

Podatnik, który w 2014 roku zdecyduje się podatek opłacany w formie karty podatkowej zapłaci więcej. Podatek wzroście od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie w zależności od rodzaju świadczonych usług, wysokości zatrudnionych i miejsca prowadzenia działalności – czytamy w dzienniku.

Stawki opublikowano w obwieszczeniu ministra finansów w Dz. U. w poz.960.
Ważne ! – podatnicy, którzy w 2014 roku chcą być objęci kartą podatkową muszą do 20 stycznia złożyć wniosek we właściwym urzędzie skarbowym. Wysokość podatku ustala urząd skarbowy, jeżeli podatnik będzie chciał zrezygnować z karty po doręczeniu decyzji, będzie miał na to 14 dni.
Więcej:
dgp.pl
Agnieszka Pokojska
16.12.2013