Dz.G. Prawna: Państwo utrzyma firmy na powierzchni

W związku wytycznymi Komisji Europejskiej Ministerstwo Skarbu przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Skorzystają na tym firmy z sektora MŚP.

Do tej pory przedsiębiorstwa musiały czekać na decyzję o przyznaniu indywidualnej pomocy nawet 15 miesięcy. Wiele z nich nie doczekało się wsparcia i upadło. Skrócenie czasu na wydanie decyzji przez KE umożliwi bardziej celową pomoc.

Rozporządzenie dotyczy małych firm i obejmuje kwoty do 10 mln euro. O przyznanie pomocy będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy w trudnej sytuacji, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej trzy lata (a ta działalność nie jest związana z sektorami finansowym, górnictwa i hutnictwa).

Więcej: gazetaprawna.pl
12.12.2014
Patryk Słowik
LINK