Dotacje w na biznes w woj. pomorskim

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla osób, które chcą rozwinąć lub założyć poza rolniczą działalność gospodarczą, a także organizacji pozarządowych działających na terenach, które obejmuje działalność Fundacji.

Granty objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i przygotowano je w ramach działań: „Małych projektów”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunki działalności nie rolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Celem projektów jest poprawa jakości życia oraz większe zróżnicowanie działalności gospodarczej na wsi.

Projekty można składać do 14 czerwca w Biurze Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi,  Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska, w godzinach 7.00 – 15.00. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@pds.org.pl lub telefonicznie: 059 81 32 200.

Więcej: LINK