Doprecyzowanie zasad prewencji wypadkowej

Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W praktyce chodzi o doprecyzowanie zasad realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej. Zadaniem regulacji jest unormowanie trybu i zasad finansowania ze środków Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Obecne przepisy wymagają uszczegółowienia.

Nowelizacja ustala finansowanie prewencji wypadkowej na poziomie 1 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. W myśl procedowanych przez parlament regulacji, zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy, będzie ustalał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne jest też unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących.
Wejście w życie nowych przepisów zostało zaplanowane na 1 stycznia 2018 roku.
Więcej: LINK