Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Organizacje

Opublikowano 04/01/2013

Dofinansowanie projektów również dla izb rzemieślniczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów. Mogą w nim wziąć udział również izby rzemiosła.

Dofinansowanie będzie udzielane na wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne, organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, posiadające zdolność prawną. Oznacza to, że o dofinansowanie mogą ubiegać się również także zrzeszone w strukturach ZRP izby rzemieślnicze.

Konkurs jest realizowany w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy:
1. złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
2. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
w terminie: od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. do godziny 16.00

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Generator wniosków: LINK
Dokumentacja konkursowa (w tym umowa o dofinansowanie):
LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018