Dodatkowe wynagrodzenie za dni wole korzystne dla pracowników i pracodawców

Związek Rzemiosła Polskiego poparł planowane rozwiązanie, które ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy, by pracodawca mógł wypłacić dodatkowe wynagrodzenie gdy nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego za dzień wolny od pracy.

Eksperci Związku zaapelowali także o skierowanie tego projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych. Przyjęcie projektu w pierwszym czytaniu pozwoli na bardziej merytoryczną i pogłębioną analizę proponowanych przepisów oraz na rzeczywistą ocenę skutków społecznych ich wprowadzenia.

Związek Rzemiosła Polskiego wyraża pełne poparcie dla proponowanych rozwiązań, które mają na celu porządkowanie istniejącego ustawodawstwa. Istotą projektu jest wypełnienie luki prawnej, która powoduje, że pracownicy są nierówno traktowani w zatrudnieniu.

Należy dopuścić, analogicznie jak to jest z innymi dniami wolnymi od pracy – to jest niedzielami i świętami, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w sytuacji, gdy nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego.

Obecnie, gdy pracodawca nie ma sposobności oddania czasu wolnego, bo na przykład sobota jest ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, to narusza prawo i musi liczyć się z grzywnami i mandatami nakładanymi przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej informacji w załączniku.