Do 30 listopada można aplikować o dofinansowanie do Działania 2.12

Instytucją Pośredniczącą dla działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ” w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

To już ostatni moment na złożenie wniosku do konkursu na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).  Projekt dotyczy sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności (w szczególności: PKD C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; G.45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie: od 2 do 30 listopada (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Więcej: LINK