Dni otwarte elektronicznego punktu kontaktowego – konferencja

12 grudnia w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbędzie się konferencja pt. „Dni Otwarte Elektronicznego Punktu Kontaktowego” w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013. Podczas konferencji omówione zostaną aspekty szeroko rozumianej komunikacji państwa z obywatelem – przedsiębiorcą i konsumentem, realizowanej za pomocą elektronicznych e-usług publicznych.
 
Podczas wydarzenia odbędą się prezentacje resortów, instytucji publicznych, gmin i przedsiębiorców w zakresie następujących zagadnień: – Jak urząd komunikuje się z obywatelami? Drogi i sposoby komunikacji. – Jak obywatel może komunikować się z urzędem?  – W jaki sposób obywatel/przedsiębiorca może partycypować w sprawach rozpatrywanych i decyzjach podejmowanych na jego rzecz?

Ministerstwo zaprasza także do udziału w konkursie pn. „Pomysł na usprawnienie punktu kontaktowego”, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas konferencji. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli gmin, przedsiębiorców oraz obywateli, wyróżniających się pomysłowością, dynamizmem i innowacyjnością w działaniu. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorców za pomocą usprawnienia informacji zawartej na portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego (EPK).
 
 Więcej: LINK