Dialog społeczny pod lupą

Wprowadzenie korzystnych zmian w funkcjonowaniu dialogu społecznego w dużym stopniu zależy od stanowisk i woli zaangażowanych stron. Trzeba znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania problemów mających wpływ na działania dialogu.
 

Pomocne w tym mają być rekomendacje sformułowane na podstawie wyników badań dialogu społecznego, zrealizowane w ramach projektu „Przeprowadzenie analizy stanu dialogu społecznego oraz opracowanie rekomendacji dla jego zmian” i zaakceptowane przez Panel Ekspertów.

 

Opracowanie nie wskazuje konkretnych rozstrzygnięć, lecz określa tematy, które powinny pomóc w znalezieniu rozwiązań oraz kierunki prac, które mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania dialogu społecznego.

 

Panel Ekspertów, powołany w ramach Projektu, składał się z przedstawicieli siedmiu
reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych oraz naukowców specjalizujących
się w tematyce dialogu społecznego. Przedstawiciele Panelu uczestniczyli w opracowywaniu koncepcji badań oraz interpretowaniu ich wyników.

 

Więcej informacji w załączniku