„Dialog społeczny a otoczenie regulacyjne”. Konferencja w Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego organizuje konferencję „Dialog społeczny a otoczenie regulacyjne”, która odbędzie się 14 grudnia w siedzibie ZRP (ul. Miodowa 14, sala konferencyjna im J. Kilińskiego, I piętro).

 

Tematem przewodnim spotkania będzie funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego po zmianach w ustawie o RDS oraz ich wpływ na dialog społeczny na poziomie regionalnym, krajowym i UE.

 

Podczas konferencji zastanowimy się również nad rolą organizacji rzemiosła i MŚP – jako partnerów społecznych w kształtowaniu instrumentów rynku pracy, w kształceniu zawodowym, a także w konsultacjach społecznych i stanowieniu prawa. Podejmiemy także temat dialogu społecznego w odniesieniu do samorządu terytorialnego i gospodarczego.

 

Program: