„Dialog społeczny a otoczenie regulacyjne” . Konferencja w ZRP

Już jutro (14 grudnia) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego (ul. Miodowa 14, sala konferencyjna im J. Kilińskiego, I piętro) odbędzie się konferencja „Dialog społeczny a otoczenie regulacyjne”. 

 

Tematem przewodnim spotkania będzie funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego po zmianach w ustawie o RDS oraz ich wpływ na dialog społeczny na poziomie regionalnym, krajowym i UE.

 

Podczas konferencji omówiona zostanie rola organizacji rzemiosła i MŚP – jako partnerów społecznych w kształtowaniu instrumentów rynku pracy, w kształceniu zawodowym, a także w konsultacjach społecznych i stanowieniu prawa. Podejmiemy także temat dialogu społecznego w odniesieniu do samorządu terytorialnego i gospodarczego.

 

Program: