Czego firma powinna się spodziewać podczas kontroli

Konstytucja biznesu nie przyniosła rewolucji w kontroli przedsiębiorców, a jedynie uporządkowała dotychczasowe rozwiązania.

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców. Jest to część Konstytucji biznesu, pakietu ustaw upraszczających i reformujących przepisy dotyczące prowadzenia działalności firm.

Jeżeli odmienne od ustawowych zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej, ustawa w tym zakresie nie znajdzie zastosowania. Należy jednak pamiętać, że ustawowe zasady przeprowadzania kontroli nie znajdą zastosowania w niektórych przypadkach, np. w przypadku  kontroli celno-skarbowych.

Przeprowadzenie kontroli, co do zasady, poprzedzone być powinno analizą, jednak organ  przeprowadzający kontrolę nie zawsze jest zobowiązany do jej przeprowadzenia.

Link:

http://www.rp.pl/Firma/307279990-Czego-firma-moze-sie-spodziewac-podczas-kontroli.html