Cyfryzacja szkół

27 października Sejm przyjął projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych – podaje Ministerstwo Rozwoju. 

 

Pierwsze szkoły skorzystają z tej inicjatywy już we wrześniu 2018 r. Do 2020 roku planowane jest podłączenie do sieci szkół w 19,5 tys. lokalizacji.

 

Wprowadzenie OSE ma przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwoju kompetencji i umiejętności cyfrowych (w tym upowszechniania nauki programowania).

 

Więcej: LINK