„Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”. Konferencja w Poznaniu

Z okazji 100-lecia GUS, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Katedry Statystyki zapraszają na konferencję naukową „Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”, która odbędzie się w dniach 15–16 marca 2018 r. w salach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Celem spotkania jest przedstawienie wyników badań, prowadzonych przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne w zakresie:
• identyfikacji źródeł danych o cudzoziemcach pracujących w Polsce,
• oszacowania liczby pracujących cudzoziemców i przedstawienia ich podstawowych charakterystyk,
• oceny wpływu cudzoziemców na polski rynek pracy oraz sytuację społeczno-gospodarczą kraju.

Zgłoszenia (formularz elektroniczny dostępny na stronie konferencji) z referatem należy przesyłać do 19 stycznia 2018 r., bez referatu do 2 lutego 2018 r. na adres: cudzoziemcy2018@stat.gov.pl
Więcej: