Budżet w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Ministerstwo finansów informuje, że wykonanie budżetu państwa po lipcu 2016 r. wg. wstępnych szacunkowych danych) wyniosło:
•    dochody 188,6 mld zł, tj. 60,1 %
•    wydatki 203,0 mld zł, tj. 55,1 %
•    deficyt 14,4 mld zł, tj. 26,3 %.

Deficyt budżetu państwa po lipcu 2016 r. wyniósł 14,4 mld zł tj. 26,3% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie był on niższy o 12,2 mld zł w stosunku do wykonania po lipcu 2015 r. (26,6 mld zł). Natomiast dochody budżetu państwa były wyższe o 15,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,0 % r/r.
Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-VII 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach.
Więcej: LINK