Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko – pomorskich przedsiębiorstw. Realizacja projektu

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w partnerstwie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz firmą Project Hub Sp. z o. o, rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko – pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w MŚP korzystających ze wsparcia partnerów społecznych o 30 mikroprzedsiębiorstw i 10 małych przedsiębiorstw działających w województwie kujawsko – Pomorskim poprzez wsparcie doradcze i opracowanie planów rozwojowych dla tychże przedsiębiorstw do 31.12.2017 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
Więcej: LINK