Branża spożywcza tematem debaty X Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach odbędzie się X Europejski Kongres Gospodarczy. Jedna z licznych debat poświęcona będzie branży spożywczej, podczas której poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.: możliwości utrzymania swobodnej wymiany dóbr i usług w czasach rosnącego protekcjonizmu i wojen handlowych. Paneliści przybliżą kwestie budowania wartości polskich firm spożywczych na drodze do globalnego sukcesu. Omówią perspektywy branży spożywczej w momencie wchodzenia w trzecią dekadę rozwoju. Podpowiedzą, jakie nisze rynkowe mogą okazać się przyszłościowe i jak właściwie interpretować nowe zachowania konsumenckie? 
 
Organizatorzy także polecają sesje związane z rynkiem spożywczym i handlem: 
Perspektywy branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych,
Nowe trendy i nowi konsumenci na rynku spożywczym,
Trzecia dekada budowy polskiego biznesu spożywczego – sukcesy i wyzwania,
Strategie kreowania silnych marek spożywczych,
Doświadczenia w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym,
Zarządzanie informacją dźwignią handlu,
Rewolucja w handlu. 

Więcej: LINK