Bon na innowacje

 

PARP ogłasza  drugą edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje.
Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
W roku 2009 został rozszerzony katalog usług kwalifikowanych, objętych wsparciem.
Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP (ul.Pańska 81/83, 00-834 Warszawa), od dnia 18 maja 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2009.

Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN i  jest finansowany ze środków budżetu państwa.

 

Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009 r.

Więcej informacji na stronie PARP