„Bliżej Funduszy Europejskich”. Spotkanie w Poznaniu

17 listopada w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się drugie spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne: wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”; wsparcie osób niepełnosprawnych oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele resortu rodziny przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jst, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).
Więcej: LINK