„Bliżej Funduszy Europejskich”. Spotkanie regionalne w Białymstoku

5 grudnia w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbędzie się trzecie spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:
•    wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
•    wsparcie osób niepełnosprawnych,
•    wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
 Więcej: LINK