Biznes.pl: Firmy handlowe przeciw uznaniu kradzieży do 1 tys. zł za wykroczenie

„Organizacje zrzeszające firmy handlowe sprzeciwiają się planowanej przez resort sprawiedliwości zmianie wysokości progu kwotowego między wykroczeniami a przestępstwami z 250 zł na tysiąc złotych. Kradzież to zawsze kradzież” – czytamy na portalu Biznes.pl. Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w skład którego wchodzi siedem organizacji negatywnie ocenia rządową propozycję uznania kradzieży do 1 tys. zł za wykroczenie.

Ten projekt to próba rozwiązania wadliwego systemu przez obniżenie standardów i przerzucenie odpowiedzialności na społeczeństwo – powiedział przewodniczący Komitetu i prezes Polskiej Izby Handlu Waldemar Nowakowski, podczas spotkania z dziennikarzami.

Przedstawiciele komitetu przekonywali, że niewykryte kradzieże w sklepach przekładają się na 1,5-2 mld zł strat rocznie, a w ciągu czterech lat liczba takich kradzieży wzrosła czterokrotnie: z 1359 w 2007 r. do 5202 w 2011 r. Wskazywali także, że kradzieże towarów o wartości niższej niż 250 zł są dokonywane regularnie przez te same osoby, znane personelowi sklepów.

W skład komitetu wchodzą: Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Federacja Producentów Żywności, Polska Izba Handlu, Polska Izba Paliw Płynnych, Związek Pracodawców Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Rzemiosła Polskiego i Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. Przedstawiciele tych organizacji będą przekonywać polityków, by nie zgadzali się na proponowane przez rząd propozycje; zapowiadają także, że będą zwracać się w tej sprawie do organizacji międzynarodowych.

Więcej: LINK