Biznes a wyzwania społeczne. Konferencja w Ministerstwie Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów zapraszają w dniu 15 września o godz. 9.30 do Sali „Pod Kopułą” na konferencję pt. „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność.”

Celem konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrażania zasad CSR, stworzenie platformy wymiany wiedzy i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów oraz zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Jednocześnie uprzejmie informuję, że została już otwarta rejestracja na konferencję.
Rejestracja: LINK