Bilans Kapitału Ludzkiego. Cykl seminariów

Pierwszym miastem, w którym zaprezentowane zostaną wyniki badań BKL w ujęciu ogólnopolskim i regionalnym będzie Zielona Góra. PARP wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy zapraszają do udziału w seminarium „Wyzwania dla lubuskiego rynku pracy w oparciu o wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego”, które odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Dwa kolejne zaplanowane są na 7 lipca w Opolu (dostosowane do opolskiego rynku pracy) i 20 sierpnia w Łodzi (łódzki rynek pracy).

Podczas seminariów zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki piątej edycji badań BKL oraz analizy opracowane w oparciu o pięć edycji badań. W programie przygotowane zostały tez liczne panele dające możliwość wymiany doświadczeń.

Seminaria adresowane są do osób związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych, instytucji rynku pracy i administracji.
Udział w seminariach jest bezpłatny.
Więcej: LINK