Biała Księga Innowacyjności

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił założenia, które mają stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju innowacji w Polsce.

Przygotowana przez resort nauki Biała Księga Innowacyjności powstała w ramach prac Rady ds. Innowacyjności. Jej celem jest rozpoznanie i skatalogowanie barier, które uniemożliwiają swobodny transfer nowej wiedzy do gospodarki, a także zaproponowanie rozwiązań, które te bariery zburzą.

Biała Księga wpisuje się w „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz w „Strategię na rzecz doskonałości naukowej”, których celem jest pobudzenie gospodarki i wyrwanie Polski z pułapki średniego dochodu. Realizacja wybranych postulatów z Księgi ma przyczynić się do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 roku oraz stworzenia w ciągu najbliższych 7 lat 1500 start-upów.
Więcej: LINK