Bezrobocie w czerwcu najniższe od 1990 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce za czerwiec bieżącego roku. Według najnowszych szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca wyniosła 4,9%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do maja oraz o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do czerwca 2023 roku.

Dane według szacunków:

  • Stopa bezrobocia: 4,9% na koniec czerwca.
  • Regionalne różnice: Bezrobocie wahało się od 2,9% w Wielkopolsce do 8,2% w województwie podkarpackim.
  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 763,7 tys. osób na koniec czerwca, co jest rekordowo niską liczbą od końca lipca 1990 roku.
  • Wolne miejsca pracy: W czerwcu zgłoszono 95,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, co jest wzrostem o 8,7 tys. w porównaniu do maja, ale spadkiem o 7,4 tys. w porównaniu do czerwca 2023 roku.

Polska pozostaje jednym z krajów o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej. Z danych Eurostat wynika, że w maju stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3%, co plasuje Polskę na drugim miejscu w UE, zaraz po Czechach (2,7%). Średnia stopa bezrobocia w UE wyniosła 6%, a w strefie euro 6,4%.