Bezrobocie nadal niskie

Z informacji opublikowanych przez ministerstwo pracy wynika, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 6,6%. To o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia nie uległa zmianie. Tak niskiego bezrobocia nie było od w stycznia 1991 r. Spadek bezrobocia w listopadzie jest zjawiskiem rzadkim i począwszy od 1990 r., czyli na przestrzeni 28 lat odnotowano tylko 3 razy,: w 1994 r. 2006 i 2007 r.

Spadek odnotowano w 3 województwach: dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim. W 4 województwach: lubelskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim wskaźnik wzrósł o 0,1 punktu procentowego. W pozostałych 9 województwach natężenie bezrobocia w stosunku do października br. nie uległo zmianie. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,7%) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (11,6%).
Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2017 roku wyniosła 1,06 mln osób. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 2017 roku wyniosła 128,3  tys.
Więcej: LINK