Bankier.pl: Przedsiębiorcy chcą współfinansować promocję Polski za granicą

„Przedsiębiorcy zrzeszeni w Kongresie Przedsiębiorczości postulują powołanie wyspecjalizowanej agencji, która zajmowałaby się promocją polskiej gospodarki za granicą. Uważają, że powinna być ona finansowana przez rząd, ale sami też są skłonni przeznaczyć na ten cel dodatkowe pieniądze.”

„Na poniedziałkowej konferencji prasowej przedsiębiorcy zaapelowali o opracowanie i przyjęcie przez rząd kompleksowej strategii promocji naszego kraju za granicą. Dotychczasowe działania rządu w tym zakresie ocenili negatywnie. Ich zdaniem, nie pozwalają one zmienić postrzegania Polski „jako kraju skorumpowanego, zbiurokratyzowanego, w którym nie są respektowane swobody obywatelskie”.”

„Przedsiębiorcy podkreślali, że według Światowego Forum Ekonomicznego pod względem konkurencyjności gospodarki Polska zajmuje dopiero 53. miejsce. W branży turystycznej jest to miejsce 32. na 44 państwa.”

„Zdaniem członków Kongresu, poprawa promocji Polski i naszej gospodarki wymaga aktywnego współdziałania przedsiębiorców z sektora prywatnego oraz organizacji, które je zrzeszają, takich jak np. izby gospodarcze czy organizacje pracodawców. Ich zdaniem, promocja naszego kraju powinna koncentrować się na stałej grupie najważniejszych lub obiecujących partnerów, takich jak np.: UE, Rosja, Ukraina, Chiny, Japonia, Indie, USA, Kanada, kraje śródziemnomorskie.”

Więcej: Bankier.pl

PAP

30.11.2009

LINK