Badanie „Ochrona i kontrola oznaczeń pochodzenia geograficznego dla produktów rolnych w UE”

Na wniosek Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), zostało przeprowadzone badanie „Ochrona i kontrola oznaczeń pochodzenia geograficznego dla produktów rolnych w państwach członkowskich UE”. Jego celem było lepsze poznanie jakości systemu kontroli oraz systemu ochrony oznaczeń pochodzenia geograficznego chroniących produkty rolne i artykuły spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane w 28 państwach członkowskich UE.

 

Pomimo wspólnych ram prawnych zapewniających ochronę zarejestrowanych nazw w całej UE, sposób wdrażania kontroli urzędowych przez państwa członkowskie jest zróżnicowany. Wynika to z wielu powodów, takich jak różnice kulturowe i różnice ekonomiczne sektora rolno-spożywczego na poziomie krajowym. Badanie składa się ze sprawozdania w sprawie krajowych systemów kontroli stosowanych w państwach członkowskich oraz z „przewodnika” z listami kontaktowymi i informacjami na temat prawnych środków odwoławczych.

 

Komisja Europejska przyjęła pod koniec listopada pakiet środków mających na celu dalszą poprawę stosowania i egzekwowania praw własności intelektualnej oraz nasilenie walki z podrabianiem i piractwem.

 

Więcej: LINK