ARP uruchamia program na granty dla MSP

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła pierwszy nabór na granty na zakup licencji lub praw własności do technologii skierowany do małych i średnich firm. Projekt jest realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój „Otwarte innowacje — wspieranie transferu technologii”. Jego budżet to 10 mln zł. Do 2023 r ARP S.A. przeznaczy na ten cel 70 mln zł. 

 

Konkurs w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI) to pilotażowy program na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w zakresie innowacji produktowej lub procesowej. Granty sfinansują zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii. Ważną stroną projektu jest wsparcie merytoryczne prowadzone w ramach usług doradczych oraz działania promujące ideę otwartych innowacji.

 

Granty są przeznaczone na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Wnioski konkursowe muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat), a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 tys. zł, maksymalna — 4 mln zł.

 

Więcej: LINK