Apel do rządu RP w sprawie utrzymania górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne