Andżelika Możdżanowska – wiceministrem inwestycji i rozwoju

Andżelika Możdżanowska została sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  Powołana wiceminister pełni także funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ppodczas spotkania, w Pałacu Chodkiewiczów z Zarządem Związku Rzemiosła Polskiego zadeklarowała współpracę w zakresie tworzenia przyjaznego klimatu do rozowju firm rzemieslniczych. Zaproponowała powołanie zespołu roboczego na stałe współpracujacej z pełnomoicnikiem.