Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego członkiem Rady Programowej ds. Kompetencji

 

4 kwietnia w Centrum Kopernika podczas debaty dotyczącej dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wręczyła nominacje członkom nowopowołanej Rady Programowej ds. Kompetencji. W gronie 19 ekspertów  w radzie zasiądzie Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora zespołu oświaty i problematyki społecznej Związku Rzemiosła Polskiego. W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele kluczowych ministerstw (Przedsiębiorczości i Technologii, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających instytucje edukacyjne. Do jej podstawowych zadań będzie zadbanie o dostosowanie kształcenia zawodowego pod potrzeby przedsiębiorców.

Ścisła współpraca szkolnictwa zawodowego z gospodarką jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ważnym działaniem wpisującym się w strategię, jest budowa Systemu Rad ds. Kompetencji. I właśnie jednym z głównych elementów systemu jest Rada Programowa. Działania te nakierowane są na efektywniejsze włączenie przedsiębiorców do współpracy z edukacją zawodową. Ważną rolę w budowaniu modelu współpracy szkolnictwa z przedsiębiorcami odegrać ma system rad ds. kompetencji, składający się z trzech elementów: Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Rady Programowej oraz Bilansu Kapitału Ludzkiego. – System Rad ds. Kompetencji będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji głównych zadań Strategii, którymi są uelastycznienie i dopasowanie szkolnictwa zawodowego oraz wyższego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Za koordynację działań Sektorowych Rad ds. Kompetencji odpowiedzialni będą członkowie Rady Programowej, których dzisiaj powołaliśmy. Ich zadaniem będzie ocena jakości wypracowanych ustaleń oraz doprowadzanie do ich wdrożenia – powiedziała szefowa ministerstwa przedsiębiorczości.

W wydarzeniu na stadionie narodowym m.inn.udział wzięły Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Przedsiebiorczości i technologii Jadwiga Emilewicza oraz Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pozyskanie, ale również zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów staje się dużym wyzwaniem dla wielu pracodawców. Tymczasem, niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy to jedne z najczęściej przytaczanych powodów bezrobocia, szczególnie wśród młodych podkreśliła w debacie minister E. Rafalska. Resort prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz przygotowuje krótkoterminowe prognozy w ramach badania Barometr zawodów, który jako narzędzie pomocnicze pomoże w ustalaniu kierunków rozwiązań. -W prognozie na 2018 r. znalazło się 27 zawodów uznanych przez ekspertów za deficytowe – największych problemów ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy można spodziewać się w branżach związanych z budownictwem i przemysłem (cieśle, stolarze budowlani, murarze i tynkarze, spawacze), ale również w gastronomii (kucharze, cukiernicy) i branży medycznej (pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej i niepełnosprawnej), w transporcie oraz usługach dodała.