Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego film ilustrującego zakończony przed 2-tygodniami Projekt „Innowacje Rynku Pracy”, który Izba Rzemieślnicza w Białymstoku realizowała wspólnie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr i Parlamentem Hanzeatyckim.

Projekt miał na celu wypracowanie rozwiązań na rzecz aktywizacji zawodowej grup często wyłączonych z rynku pracy: niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia oraz absolwentów uczelni wyższych.

Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Film: LINK