41 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w 41 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Głównym organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:
•    kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce,
•    kategoria B – prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce.

Prace na Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy należy składać:
•    do terenowych Rad Naczelnej Organizacji Technicznej – do 31 maja 2013 r. (kategoria A),
•    do Sekretariatu Konkursu – do 30 czerwca 2013 r. (kategoria B).

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie do 15 grudnia 2013 roku.

Sekretariat  Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64
e-mail: ciop@ciop.pl

Więcej: LINK
Regulamin konkursu:
LINK