41 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

W Sejmie odbyła się Gala 41 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Wśród uhonorowanych Nagrodą III Stopnia znaleźli się: Jolanta Kosakowska i Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego za Ogólnopolski Konkurs o zasadach z zakresu BHP i prawa pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Celem Konkursu jest aktywizacja pracodawców i pracowników oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także rozwiązań organizacyjnych pozwalających poprawić bezpieczeństwo pracy. W tegorocznej edycji przyznano 11 nagród, 10 wyróżnień, 7 listów gratulacyjnych, a także 3 statuetki specjalne. Nagrody wręczyli  Radosław Mleczko,Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Iwona Hickiewicz, z Głównego Inspektoratu Pracy, podkreśliła, że rozwiązania jakie są przedstawione przez laureatów inspirują do polepszenia i poprawienia warunków pracy. Przypomniała, że idea konkursu wpisuje się w prace Państwowej Inspekcji Pracy. – Coraz większą role odgrywają działania prewencyjne prowadzone przez PIP. Jestem przekonana, że Państwa zaangażowanie będzie motywacją dla innych osób – zaznaczyła Hickiewicz.

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Naczelną Organizację Techniczną (FSNT-NOT) przy współpracy: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędzie Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, ZUS, KRUS, „Solidarnośi”, OPZZ.
Więcej: LINK