Wsparcie na rozwój eksportu

Przedsiębiorcy zainteresowani podbojem zagranicznych rynków powinni skorzystać z dotacji na ten cel. Można otrzymać nawet 800 tys. zł

Już niebawem, bo 30 lipca rozpocznie się nabór wniosków w II rundzie konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach programu Polska Wschodnia. Beneficjenci otrzymają wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

Z dofinansowania można pokryć koszty:
• usług doradczych związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego (maksymalnie 30 tys. zł) oraz usług doradczych związanych z przygotowaniem do jego wdrożenia;

• materiałów reklamowych i promocyjnych, szkoleń, dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, projektów procesów technologicznych lub logistycznych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
• udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (maksymalnie 49% kosztów kwalifikowanych);
• oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem firmy do internacjonalizacji działalności (maksymalnie 100 tys. zł).
Przedsiębiorcy, którzy przedstawią strategię ekspansji na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł. Jeśli zdecydują się wprowadzić swój produkt na co najmniej jeden rynek spoza EOG mogą liczyć nawet na 800 tys. zł. Maksymalny udział dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz firmy, które mają status małego lub średniego przedsiębiorstwa i prowadzą działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim),

Więcej: www.parp.gov.pl