17 stycznia debata w TVP Info

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik został zaproszony do udziału w cyklicznie organizowanej „Debaty Trójstronnej”, tym razem poświęconej sytuacji w polskim górnictwie.

Temat „gorący”, mamy do czynienia z protestami w kopalniach i rządowym planem restrukturyzacji tego sektora. Dziś pojawiła się zapowiedź przewodniczącego NSZZ „Solidarność” dotycząca potencjalnego rozszerzenia akcji protestacyjnej na teren całego kraju, w różnych branżach. Tak ma się stać, jeśli do wtorku nie będzie przełomu w
negocjacjach miedzy stroną rządową i związkową.

Podczas dyskusji uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedź na pytania: Czy jest szansa na przełom? Co proponuje strona związkowa w sprawie restrukturyzacji 4 kopalń?, Jak wygląda dalszy pomysł na negocjacje strony rządowej? Czy założenie na oddanie kopalni w prywatne ręce to tylko fantastyka? Jaka przyszłość czeka tych, którzy mogą zostać
zwolnieni?

Nad tymi kwestiami pochylą się przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.